Chandidas Mahavidyalaya

SSR - 2015 - Click here

 

2017 - 2018 

DEPT. OF BENGALI: SSD(SUSMITA SEN DAS), NM(NIRANJAN MUKHERJEE), SN(SAMSUNNEHAR), BD(BINITA DUTTA); ENGLISH: PKP(PRANAB KUMAR PRAMANIK), AC(ABHINANADA CHAKRABORTY), NY(NIKHAT YASMIN), QHI(QAZI HEMANTA ISLAM); GEOGRAPHY: IM(INDRAJIT MONDAL), KSM(KAUSTUV MUKHERJEE), MR(MANABENDRA ROY), AG(ARIJIT GHOSH), SI(SAHIDUL ISLAM); SANSKRIT: AKR(ANUP KUMAR RANO), KR(KOUSHIK ROY), RA(RATANESWAR ACHARYA), RR(RANU ROY), CG(CHHANDA GHOSH); POLITICAL SCIENCE: SSR(SUBHASH SINGHA ROY), KM(KAMRAN MALLICK), AH(AZIZ HASAN); PHILOSOPHY: BNP(BAIKUNTHA NATH PAL), BB(BARUN BALL), LCB(LAL CHAND BADSHA); HISTORY: MRC(MOUSUMI ROY CHOWDHURY), SNM(SUDIP NARAYAN MAITRA), TM(TAPASI MAITRA); MATHEMATICS: BCS(BIBHAS CHANDRA SAHA), BR(BIPATTARAN  RAJ), SG(SUSOVAN GHOSH), BG(BHASKAR GHOSH).

 

2018-19

2019-20